Symboly a jejich význam (Symbolika)

Symboly a jejich význam (Symbolika)

Jakýkoli viditelně nošený šperk jakožto ozdoba, je jedením z nejvýraznějších vizuálních doplňků, který zdobí svého nositele a mnohdy je téměř nepřehlédnutelný.

Šperky a jejich symbolika

Jakýkoli viditelně nošený šperk jakožto ozdoba, je jedením z nejvýraznějších vizuálních doplňků, který zdobí svého nositele a mnohdy je téměř nepřehlédnutelný. Materiály k výrobě se v minulosti používaly různé, od přírodních materiálů jako je dřevo, kůže a kosti až po různé druhy kovů, které přišly později: bronz, cín i drahé kovy (stříbro a zlato). Dnes se samozřejmě tyto materiály používají taktéž a využívá se tedy veškeré spektrum jejich vlastností. Estetika a design nemají v naší moderní době již téměř žádná omezení. Kombinace vícero materiálů jako je kupříkladu spojení různých druhů dřeva a moderního kovu, jako je chirurgická ocel, je dozajista zajímavá pro mnohé z nás.

Pohanské kultury dávnověku jsou spojeny taktéž s praktikováním rituálů a magie v různé podobě a také některé šperky sloužily  jako doplňkové artefakty náležející k těmto účelům.

Zasvěcovací rituály byly právě mnohdy spojeny s nošením ozdob (šperků). Kupříkladu rituální čelenky, nebo náhrdelníky v kultuře amerických indiánů, nebo zdobené rituální helmice evropských kultur, které se nedávno objevili, je dozajista možno považovat za šperky taktéž.

Ke každému šperku, ať už jej provází příběh jakýkoli, se váže v míře větší či menší, nějaká symbolika. Symboly, které zdobí šperky, nebo je šperk přímo vyobrazuje, jsou pro nositele mnohdy zásadní.

Mnoho symbolů je opředeno mýty a mnohdy nejsou vnímány jejich původní významy, neboť byly a jsou třeba i v dobách nedávných použity, nebo řekněme zneužity (znesvěceny)“, některými lidmi a  organizacemi. Nejlepším příkladem toho je kupříkladu svastika (hákový kříž), který je nádherným symbolem používaným mnoha starobylými národy a kulturami, defacto na všech kontinentech naší planety.

Problém je, že v dnešní době se původní významy mnoha symbolů opravdu ztrácí, nebo jsou nejasné a je nutno hledat prameny, které jejich historii dokládají.

Mnohé symboly naleznete samozřejmě i v naší nabídce a zde Vám předkládáme jejich význam a uvádíme i prameny ze kterých lze čerpat.

 

Jin – Jang

Tento symbol pocházející z dálného východu, lze všeobecně chápat jakožto symbol rovnováhy. Protiklady ve kterých se zrcadlí vždy jeden malý kousek druhého protikladu. V černém poli je kousek bílého a v bílém poli je kousek černého. Černé pole zobrazuje ženský princip, nebo též noc. Bílé pole je principem mužským a symbolizuje den.

V nabídce našeho  E-SHOPU bývá symbol JIN-JANG také zařazen v různých provedeních.

 

 

 

 

Mitsudomoe (Tomoe)

Dalším symbolem z dálného východu je Mitsudomoe. Tento symbol který je podoben evropskému (Keltskému)  symbolu tří živlů (Triskelion) je v Japonsku užíván jak v Budhismu, tak Šintoismu. Používal se jakožto symbol boha válečníků, jehož jméno je Hachiman. Používali jej samurajové a taktéž ho lze vnímat jako symbol nebe, země a člověka který stojí mezi nimi.

Každý člověk může tento symbol interpretovat různým způsobem. Symbol uvědomění si sebe sama a propojení s energií univerza, nebo i jinak. Každopádně symbol má kořeny nejen v Japonsku, ale i v Číně, takže prostupuje defacto celým dálným východem a používal se v různých obměnách.

 Taktéž tento symbol naleznete čas od času v nabídce našeho E-SHOPU.

 

 

 

Triskelion

Pohanské kultury znázorňovaly přírodní síly a živly různými způsoby. Jeden z často používaných symbolů je TRISKELION . Je v mnoha polyteistických náboženstvích symbolem slunce a všeobecně velmi pozitivní energie. Keltové jej považovali za znázornění nejen dokonalosti duše, těla a ducha, ale také jakožto symbol nekonečna a věčného koloběhu celého univerza.

Jeho obdobou na evropském kontinentě je symbol Triquetra. Ve východní filozofii zastává jeho obdobnou (nikoli však stejnou) symboliku Mitsudomoe (Tomoe).

Podívat se na aktuální nabídku tohoto symbolu na našem E-SHOPU, se můžete ZDE.

 

 

 

Triquetra (Triketra) 

Symbol Triketra je velmi podobného významu jako Triskelion.  Tento prastarý symbol byl nalezen nejen na mnoha místech Evropy, ale i v Japonsku, Číně a Koreji. Je samozřejmě spojován s pohanskými kulturami a taktéž s křesťanstvím. Triquetra je chápána a vnímána v evropských pohanských kulturách povícero způsoby, kupříkladu jakožto symbol tří živlů, nebo také „trojitosti“ duše: fyzické, mentální a spirituální. V novopohanské symbolice taktéž jako trojitá bohyně - tři aspekty ženského životního cyklu: panna, matka a stařena.

Symbol TRIQUETRA bývá samozřejmě zařazen v nabídce našeho E-SHOPU. 

 

 

Ankh

Symbol Anch (Ankh) je symbol (hieroglif) ze starověkého Egypta. Nazýván je také klíčem Nilu a je ponejvíce vnímán jakožto symbol života a lásky. Taktéž byl v Egyptě vnímán jako symbol životní energie a klíč, který odemyká cestu k podsvětí. Mnozí bohové Egypta byli se symboly jako je Ankh zobrazování. Ponejvíce je Ankh spojován a byl vyobrazován se slunečním bohem Horusem (Amon Ra). 

Podívat se na aktuální nabídku tohoto symbolu na našem E-SHOPU, se můžete ZDE.

 

 

 

×
×
×
×
×
×
×